Anjuman e Al-Zulfiqar 2013 - www.ShiaMultimedia.com

 

Title MP3
CD Cover (Front & Back) MP3
  Pursa Mera Ya Syeda (S.A) (6:11)
MP3
  Agar Hussain (A.S) Ki Maa (4:21)
MP3
  Sakeena (S.A) Jaan Na Rona (4:47)
MP3
  Aye Yousaf e Laila (S.A) (5:18)
MP3
  Qyammat Hai Bhaiya (5:45)
MP3
  Jalti Hooi Zameen Se (5:59)
MP3
  Rafat Kuja Rafat Kuja (4:34)
MP3
  Yeah Aown Aur Mohammad (A.S) (5:50)
MP3
  Aa Hussain (A.S) (4:16)
MP3
  Surat-e-Haider (A.S) (7:23)
MP3
  Rakhne Bunyaad e Aza (5:57)
MP3
  Thendo Na Band (6:22)
MP3