Mukhtar Ali Sheedi 2013 - www.ShiaMultimedia.com

 

Title MP3
CD Cover (Front & Back) MP3
  Mede Auon-o-Muhammad (A.S) (7:43)
MP3
  Tede Pyar De Zewaar (6:43)
MP3
  Naam Nahi Jo Chachay Likhya (6:38)
MP3
  Ahsan Abbas (A.S) Te Laawein (17:28)
MP3
  Mehndi (5:33)
MP3
  Rat Rowan De Baqir (A.S) Main Ko (6:39)
MP3
  Kufa Masjid Main (7:56)
MP3