Katri Bawa 2015 - www.ShiaMultimedia.com

 

Title MP3
CD Cover (Front & Back) MP3
Jo Ke Masroof-e-Salam MP3
Wal Watni Mor Muharaan MP3
Yasrab Se Karwaan MP3
Roway Ga Yaad Kar Ke MP3
Ghoray Di Raqabaan MP3
Sajjad (a.s) Toun Rahi Puchdi MP3
Zindan Chay Sakina (s.a) MP3
Shabir (a.s) Kar Gai Main MP3
Diva Baleya MP3