Sharafat Ali Khan 2013 - www.ShiaMultimedia.com

 

Title MP3
CD Cover (Front & Back) MP3
  Mere seenay Andar (6:01)
MP3
  Dukiyaan Da Baba Main Tede (7:09)
MP3
  Do Behn Bhira (7:09)
MP3
  Lut Laya Hin Sadiyaan (6:36)
MP3
  Lal Muslim (A.S) De Dowein (6:42)
MP3
  Teeran Ne Laal Kita (6:50)
MP3
  Wichora (7:09)
MP3
  Hai Manzil Sham Di Mushkil (6:23)
MP3