Zeeshan Haider 2012 - Shia Multimedia

 

Title MP3
CD Cover (Front & Back) MP3
  Asghar (A.S) Alwida (8:12)
MP3
  Sajda Shooro Hai (6:57)
MP3
  Nasir-e-Anbiyaa (8:12)
MP3
  Naal Sajjad (A.S) De Baqir (A.S) (8:13)
MP3
  Pyaasa Gal Chumwa Veeran (8:29)
MP3
  Janaza Qasim (A.S) Da (4:06)
MP3
  Ghazi (A.S) Tu Wal Na Aassin (6:06)
MP3
  Mukanr (12:23)
MP3