Sharafat Ali Khan 2014 - www.ShiaMultimedia.com

 

Title MP3
CD Cover (Front) MP3
  Na Rida Bachdi Na Bhira Bachdi (6:34)
MP3
  Sayydan (A.S) Di Ameeri Di Ghazi (A.S) (7:50)
MP3
  Akbar (A.S) Tumhare Baad Meri Dunia (5:34)
MP3
  Bhairn Aai Hai Shaam Ton (5:12)
MP3
  Panj Saal Di Umm-ul-Musaib (8:31)
MP3
  Aye Ghareeb-ul-Watan Zinda Hai (5:44)
MP3
  Hussain (A.S) Veer Main Wada Teda (6:15)
MP3
  Sadmaat Ke Nagar Main (7:33)
MP3
  Okhi Bahu Masooman Bahan Di Maut (6:13)
MP3
  Rakh Bhairn Di Maiyat Koon (3:50)
MP3
  Reha Na Ker Main Qaidi Koon (6:26)
MP3